Västmanlands FF BUK – Barn- & Ungdomskommittén

Passion för fotboll

Så många som möjligt - Så länge som möjligt - Så bra som möjligt.
Västmanlands FF har mot bakgrund av ovan och följande, för svensk fotboll viktiga strategiska mål, öka antalet utövare/fler som spelar, fler som spelar längre och fler utbildade samt ideellt engagerade ledare, skapat en kommitté där stora delar av detta kommer att omfattas.
Vi har valt att kalla den för Barn- & Ungdomskommittén - BUK.

BUK omfattar

 • Föreningsutveckling (VFF och i samarbete med SISU)
 • SU (Spelarutbildning)
 • LU (Tränar/Ledarutbildning)
 • Spelet (spelformer, poolspel, seriespel, tävling)
 • Fotboll i Skolan
 • Landslagets Fotbollskola mm

BUK i VFF arbetar med helheten för barn- och ungdomsfotboll

Med modern pedagogik, byggd på senaste forskning och beprövad erfarenhet, och ett imponerande samt omfattande utbud av utbildningsmaterial från SvFF, när det gäller barn- och ungdomsfotboll, samt erfarenhetsutbyten/synpunkter inom distriktet och med andra distrikt, i ryggen, tycker vi oss ha en bra bas för framtida utbildnings- och utvecklingsarbete i vårt distrikt.
Den stora utmaningen och ambitionen är barnrättsperspektivet. Att utbilda ur ett barnperspektiv och inte minst ur barnens egna perspektiv. Det är detta som våra grundläggande och moderna tränarutbildningar syftar till, varför vår ambition är att så många som möjligt går utbildningarna.

Passion för fotboll - I bästa tänkbara lärandemiljö

Passion och livslång glädje till fotbollen bestäms i unga år och är ett samspel mellan tränare och spelare.
Tränarens mest betydelsefulla uppgift är sannolikt att skapa en miljö som bidrar till självbestämmande motivation och passion för fotboll. Den uppgiften är helt grundläggande för långvarig idrottslig utveckling. Det är förmodligen en av de viktigaste faktorerna för att fortsätta spela under många år och att bli så bra som möjligt, kanske den viktigaste faktorn.
Ur SvFF´s Spelarutbildningsplan (SUP)

Spelarutbildning

Vår ambition är att komma in tidigt i barnens spelarutbildning ute i föreningarna tillsammans med föreningarnas tränare samt att utveckla ett samarbete där vi utbildar och stöttar upp i form av mentorskap.
Vi kommer även arrangera distriktssamlingar av olika slag och form, på bredare front och med fler än tidigare samt högre upp i åldrarna.

Tränarutbildning

Tränarens viktigaste uppgift är att skapa en miljö som bidrar och utvecklar passionen för fotboll.
Därför ser vi spelarutbildning och tränarutbildning som viktiga faktorer att utveckla tillsammans. Vi vill hantera denna faktor precis som för spelarutveckling i mångt och mycket.
Utbilda/utveckla ledare i deras egna miljöer tillsammans med deras spelare.
Engagera ledare till att delta i utbildningar, seminarier och övriga träffar.
VFF ansvarar för att våra instruktörer (FU) får de bästa tänkbara förutsättningarna för sina uppdrag med bl.a. återkommande fortbildning.

Spelformer, poolspel, seriespel, tävling, fotboll i skolan, Landslagets Fotbollsskola

Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL) och Spelarutbildningsplanen (SUP) utgör grunden för vår verksamhet. I BUK ligger ansvaret för att föra ut riktlinjerna i form av spelformer, poolspel, cup- och seriespel. BUK administrerar tävlingsverksamheten och ansvarar för de ramverk som finns (ex TB och RB) för alla de tävlingsformer vi har gällande fotboll, futsal och beachfotboll.
Vår ambition är att tillhandahålla matchspel och tävlingar som är utvecklande för spelare samt informera ramverk som finns (ex TB och RB) och utbilda ledare och föreningsrepresentanter om våra tävlingar och varför dessa ser ut som de gör.

Föreningsutveckling

Stödja och utveckla föreningar i områden så som tränar-/ledarutbildning och spelarutbildning.
Att tillsammans med föreningar utveckla, starta projekt inom ramen för Idrottslyft.
Vara den plattform för föreningar i distriktet för att utveckla fotbollen i Västmanland.
Det kan gälla att skapa forum inom vissa områden, mötes platser så som seminarier, etc.
Arbetet med föreningsutveckling sker tillsammans med SISU och eventuellt andra intressenter.
Passionen för fotboll ska finnas och vara möjlig för alla, oavsett om man fortsätter som spelare, ledare, domare eller publik.

Arbetet just nu är att bygga organisation som svarar upp till våra uppsatta mål.

BUK – Organisationen

 • Ordf. Jonas Wilson
 • V Ordf.
 • E: Ekonomi
 • SU: Spelarutbildningsansvariga
 • LU: Tränar/Ledarutbildningsansvariga
 • TK/BUK: Ansvariga för spelformer, poolspel, seriespel, tävling, fotboll i skolan, Landslagets Fotbollskola
 • Kansli:
 • SISU:

För närvarande pågår licensutbildningar för en del av de utbildare vi kommer att behöva, i takt med att vår organisation i sin helhet kommer på plats.
Utanför själva kommittégruppen ovan kommer verksamheten i sin helhet att omfatta 1-2 utbildningskoordinator (-er) och ett större antal Fotbollsutvecklare (FU) med uppgifter att utbilda spelare, utbilda tränare/ledare, leda/medverka vid samlingar i distriktet och inte minst engagera sig i föreningars utvecklingsprocesser bla som mentorer, ett stöd för tränare, spelare och förening.

Du som känner dig intresserad av uppgifterna ovan är mer än välkommen att höra av dig till Johan Becker på VFF´s kansli, becker@vff.se med din intresseanmälan.

Med vänliga hälsningar

Jonas Wilson
Ordförande BUK