Uppdatering Distriktsserier och Corona 10 maj

VFF:s styrelse har enhälligt beslutat att distriktets seniorserier skjuts upp till augusti och avgörs genom enkelmöten. Vi har fått starka signaler om att föreningarna önskar en viss framförhållning och ser inte någon möjlighet att genomföra serierna med dubbelmöten. Så snart matchspel för seniorer tillåts så finns det möjlighet att genomföra träningsmatcher och på så sätt förbereda sig för ett seriespel under hösten.

Beslut angående distriktsserier 2021