Barn- och ungdomsserier 2021 - uppdaterad 30 april

Folkhälsomyndigheten har, från och med den 28 april, meddelat undantag i sina "föreskrifter och allmänna råd" som innebär en möjlighet för enstaka matcher för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/barn-och-unga-kan-spela-matcher-utomhus/
Västmanlands kommuner, under rådgivning av smittskyddet vid Region Västmanland, har dock inte förändrat "Gemensam inriktning för idrotten i Västmanland" som beslutades den 22 april. Där framgår att idrotten uppmanas "avstå helt från att genomföra matcher för barn födda 2002 och senare"
https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/
gemensaminriktningforidrottenivastmanland

Kommunerna har ett gemensamt beslutsmöte inplanerat måndag den 3 maj och vi har fått starka indikationer på att man då kommer anpassa denna "inriktning" utifrån gällande nationella rekommendationer, och tillåta matcher för barn och ungdomar.

Västmanlands Fotbollförbund ser således goda möjligheter att påbörja seriespelet helgen den 8-9 maj. Dock innebär detta att vi behöver vänta en aning med att lämna definitivt besked om seriestart. Förutsatt att det blir som vi tror och matchspel tillåts i Västmanland, så kommer vi starta seriespelet nästa helg. Vi skickar ut information om det senast på tisdag den 4 maj.

Notera att med utgångspunkt i ovan beskriven situation så är det inte tillåtet med något matchspel i Västmanland helgen den 1-2 maj.