Styrelsmöte 14 april 2020

Västmanlands Fotbollförbunds styrelse beslutade vid styrelsmöte den 14 april att det inte finns några skäl att förändra de beslut som fattade den 2 april.
Det är således fortfarande detta som gäller.
Nästa styrelsemöte är planerat till den 7 maj.
Om situationen skulle förändras, så att ett extra styrelsemöte bedöms nödvändigt, så kommer det naturligtvis kallas till ett sådant.