Reviderat beslut angående träningsmatcher i barn- och ungdomsfotbollen

Idag, den 16 april, har Västmanlands Fotbollförbunds styrelse valt att revidera det beslut som fattades den 2 april avseende träningsmatcher i barn- och ungdomsfotbollen. Detta då Folkhälsomyndigheten (FHM) nu tydligt meddelat att man anser att sådana matcher kan genomföras. FHM är dock tydliga med att det är av yttersta vikt att:
- I
nget barn kommer till match med sjukdomssymptom.
-
Trängsel ska undvikas, max 50 personer får vistas i anslutning till matchen
- Det ska finnas möjlighet att upprätthålla god handhygien i anslutning till planen

Styrelsen i Västmanlands Fotbollförbund har med anledning av ovan beslutat att:
-
Ta bort den starka avrådan som funnits sedan den 2 april avseende träningsmatcher i barn- och ungdomsfotbollen. Observera att avrådan kvarstår inom seniorfotbollen.
-
Uppmana föreningarna att hålla sig i sitt närområde för träningsmatcher. Inga matcher ska spelas mot föreningar som tillhör andra distrikt än Västmanland.
-
Uppmana föreningarna att noga följa de råd och rekommendationer (se ovan) som är kopplade till ett matchgenomförande.