Reviderat beslut angående träningsmatcher för spelare födda 2001 och tidigare

Idag, den 4 juni, har Västmanlands Fotbollförbunds styrelse valt att revidera det beslut som tidigare fattades avseende träningsmatcher i seniorfotbollen. Folkhälsomyndigheten (FHM) har nu klargjort att fotbollsspelande i sig inte bidrar till ökad smittspridning och har dessutom från och med den 13 juni lyft restriktionen avseende resor inom landet.

FHM är dock tydliga med att det är av yttersta vikt att:
-
Ingen deltar som uppvisar något sjukdomssymptom.
-
Trängsel ska undvikas, max 50 personer får vistas i anslutning till match
-
Det ska finnas möjlighet att upprätthålla god handhygien i anslutning till planen

Styrelsen i Västmanlands Fotbollförbund har med anledning av ovan beslutat att:
- Från och med den 14 juni ta bort den starka avrådan som tidigare funnits avseende träningsmatcher i seniorfotbollen. Seriestart sker, som tidigare kommunicerats, i början av augusti och serierna spelas som enkelserier (gäller div 4-8 herr och div 3-4 dam samt U23).
- Fortsatt uppmana föreningarna att hålla sig i sitt närområde för träningsmatcher
- Uppmana föreningarna att noga följa de råd och rekommendationer (se ovan) som är kopplade till ett matchgenomförande.