Kallesle och dagordning Repskapsmötet 2021

Nu är kallelse, dagordning samt alla handlingar utskickade till alla som anmält sig till det Digitala Repskapsmötet den 9 december 18.00.
Kallelse, Dagordning
Förslag serieindelning 2021
Div 2 Damer 2021
Tävlingsregler Div 2 Damer
Vakanstillsättning Div 2 Damer
Motion från SK91