God Jul och tack till alla föreningar och ideella ledare

Västmanlands Fotbollförbund vill tacka för det mycket speciella år som passerat 2020, det var en utmaning för fotbollsrörelsen och dess aktörer.
Vi kan konstatera att alla ni föreningar klarat av pandemianpassning oerhört bra. Mycket av verksamheten har upprätthållits trots svåra umbäranden, inte minst ekonomiskt.
Vi ser fram mot 2021 med önskan om en hållbar fotbollssäsong.
Stort Tack till alla föreningar och alla fantastiska ideella ledare som gör det möjligt att utveckla Svensk Fotboll!

Riktigt GOD JUL och GOTT NYTT Fotbollsår
önskar Birger Jonsson, Ordförande Västmanlands Fotbollförbund