Distriktsserier och corona

Torsdagen den 26 mars fattade styrelsen en rad beslut angående distriktsseriernas genomförande under våren 2020. Ni läser besluten här

Nästa styrelsmöte med anledning av den uppkomna situationen sker torsdag den 2 april, eventuella nya beslut efter det mötet kommuniceras naturligtvis skyndsamt.