Anmälan öppet matchläger P06

För att få en bild av vilka spelare som finns i länet kommer vi att erbjuda frivilliga matchläger. Den selekterade verksamheten börjar tidigast 1 januari 2021, fram till dess är all verksamhet öppen.
Vi kommer att erbjuda tre tillfällen och dessa är 5 november kl 18-21, 11 november kl 18-21 samt 18 nov kl 18-21.
Alla spelare som vill deltaga på något av dessa läger måste anmälas via bifogad länk senast 2 november.
Vid dessa tillfällen kommer vi från VFF att hålla informationsmöte med ledare innan matcherna mellan kl 17:15-17:45.

Den utrustning som krävs på matchlägret är utrustning för fotboll utomhus på konstgräs Solid Park. VFF tillhandahåller numrerade västar till spelarna.

För att registrera deltagare till öppet matchläger, klicka här https://forms.gle/vNow5cpVXQERZB9M7

Välkomna!
Niklas Rådberg DFK