Representantskapet 2019

Torsdagen den 12 december är det dags för 2019 års Repskap hos Västmanlands FF. Mötet kommer att hållas på ABB Arena Nord i lokal K1 Kl. 18.00.
Här under är alla handlingar som skickats ut.
Kallelse, dagordning repskapet
Förslag på serieindelning 2020
Nyheter i tävlingsreglerna 2020
Div 2 damer 2020
Tävlingsregler Div 2 damer 2020
Bilaga 1 Tävlingsregler Div 2 damer 2020
Vakanstillsättning Div 2 damer 2020