VFF i samarbete med West Ham United Foundation

Under förra året inledde Väsmanlands Fotbollförbund en dialog med West Ham United Foundation. En dialog som resulterade i att VFF:s styrelseledamot Edwin O'Brien-Rodney i november 2017 träffade representanter från Premier League klubben för att diskutera hur organisationerna skulle kunna inleda ett samarbete. Utfallet av det mötet är att VFF och West Ham United Foundation, dvs. den delen av klubben som jobbar med grassroots och socialt arbete, nu påbörjat en planering för ett utbyte för unga ledare.

Utbytesprojektet heter "Kick Off" och har fokus på inkludering och fotbollsaktiviteter på ekonomiskt utsatta områden i Västerås. En EU-ansökan kommer att skickas in i April i år och om ansökan godkänns så kommer projektet sjösättas i Augusti 2018. West Ham United Foundation ser goda möjligheter för ett samarbete med föreningar från hela Västmanland på flera nivåer och ser detta projekt som en början till ett långsiktigt samarbete.

VFF ser denna satsning som en möjlighet att främja föreningsutveckling bland våra medlemsföreningar kring inkludering och integration. Satsningen innebär även en möjlighet för unga ledare från vårt distrikt att delta i kostnadsfria utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser på internationell nivå.

Vid frågor om projektet, kontakta Edwin O´Brien-Rodney:
Mail: eobrienrodney@gmail.com
Mobil: 073-041 86 61