Västmanlands Fotbollförbund introducerar Fotbollskonsulenter

Västmanlands Fotbollsförbund (VFF) kommer från och med i år erbjuda alla barn- och ungdomsföreningar i länet ett nytt stöd för verksamhetsutveckling. Med VFF:s sju Fotbollskonsulenter vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för en sund föreningsverksamhet av hög kvalité.Alla föreningar, oavsett storlek och geografiskt läge, ska ges likartat stöd.

För mer information och kontaktuppgifer klicka här

Fotbollskonsulentera kommer besöka alla föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar minst tre gånger under året för att genomföra utbildning på olika teman.
För 2018 gäller dessa teman:
Besök 1: Fotbollens Spela Lek och Lär
Besök 2: Spelarutbildningsplanen
Besök 3: Föreningsspecifika önskemål