Idrottslyftet 2018 nu öppet för ansökningar

Ansökan har nu öppnat för Idrottslyftet 2018
Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Det finns möjlighet att ansöka om medel inom ramen för fem olika projekt:

  1. Barn- och ungdomsledarsymposium
  2. Subvention av tränarutbildning
  3. Subvention av föreningsdomarutbildning
  4. Utvecklingscheckar
  5. Föreningsspecifika projekt

För att göra ansökan i IdrottOnline krävs:

  1. Att föreningen har aktiverat sin klubbsida
  2. Att föreningen har angett ordförande och kassör i medlemsregistret
  3. Utöver ordförande och kassör kan Idrottslyftsansvarig också skicka in ansökan, då måste även denne vara registrerad i medlemsregistret

För mer utförlig information klicka här