Till minne av Reine Loord 1954-2017

Västmanlands Fotbollförbund har stor sorg efter beskedet att Reine Loord 4/7-2017 somnat in efter en tids sjukdom.

Vår kanslichef efterlämnar ett stort hålrum i Västmanlands fotboll där han verkat på alla nivåer såsom spelare, ledare och de senaste 14 åren som chef och medarbetare på VFF kansli. Hans förmåga att serva stor som liten förening med passion och engagemang där fotbollen alltid stått i fokus är väl dokumenterat.

Reine kommer att saknas i styrelsearbetet där hans kloka synpunkter och förmåga att medla med våra föreningar varit vägledande. Hans värv genomsyrades av ett stort hjärta, och alltid en glimt i ögat. Personligen känns det som vi blivit en man kort i laget. Dock kommer vi att springa än mer för fotbollen precis som Reine skulle gjort.

Våra tankar går till Reines familj, Camilla och barn.

You"ll never walk alone,

Styrelsens vägnar,
Birger Jonsson
Ordf. Västmanlands Fotbollförbund