Svensk fotbolls strategiveckor

Hej fotbollsälskare!
På grund av för få anmälda har vi beslutat att flytta Rådslaget till torsdag 26 oktober.
En av grundpelarna i svensk föreningsidrott är demokratin, och med för få föreningar representerade anser vi inte att besluten hade blivit demokratiska, eftersom de inte hade blivit representativa för hela länets fotboll.

Vi vill lyfta fram detta som en fantastisk möjlighet för er i föreningarna att påverka svensk fotbolls utvecklingsarbete, men också att träffa både personal och styrelserepresentanter i VFF, samt din SISU-konsulent!

Vi ser mycket fram emot att träffa er, hoppas vi ses!

Svensk fotboll bjuder in till rådslag kring mål och strategier i distrikt och föreningar under "svensk fotbolls strategiveckor".

Rådslaget sker i samtliga distrikt i Sverige och är en del av förarbetet för svensk fotbolls strategi och mål för år 2018-2022.
Västmanlands Fotbollförbund bjuder in föreningsrepresentanter och förtroendevalda inom Västmanlands FF att medverka på rådslag torsdagen den 26 oktober kl 18.00 till 21.00.

OBS! Anmälan görs via fogis eller via hemsidan http://vff.se/utbildning/aktuella-foreningsutbildningar/

Rådslaget kommer att behandla tre övergripande områden
1. Vision, verksamhetsidé och värdegrund.
2. Hur organiserar vi oss inom svensk fotboll för att möta en föränderlig omvärld och hur vi når en samverkan som ökar genomförandekraften i svensk fotboll.
3. +10000. Berör jämställdhet och mångfald och syftar till att rekrytera fler tjejer och kvinnor engagerade i fotbollssverige.

Under detta möte kommer VFF och SISU leda deltagarna genom en koppling till RF strategi 2025, återkoppling till SvFF strategi 2015-2018 samt de punkter SvFF vill ha inspel till för beslut gällande den nya strategin.

Detta är en unik chans att få vara med och påverka svensk fotboll och vårt gemensamma arbete framåt.

Ta denna chans!

Anmälan görs via fogis eller via hemsidan http://vff.se/utbildning/aktuella-foreningsutbildningar/

Lokal: Rocklunda restaurang & Konferens, lokal K5 (Ingång baksidan av Rocklundahallen) .

Varmt välkomna!