Informationsträff om Idrottslyftet 2018

Samtliga föreningar inbjudes med en representant till informationsträff om Idrottslyftet 2018.

Syftet med träffen är dels att redogöra för den utvecklingsplan som Svenska fotbollförbundet godkänt för vårt distrikt avseende 2018 samt informera om vilka aktiviteter medel kommer att fördelas till.
Vi kommer att göra en del förändringar i medelstilldelningen för föreningarna, där pengarna i högre grad kommer att styras mot förutbestämda projekt. För att, ni som förening, ska få bästa möjliga förutsättningar att ta del av de utvecklingspengar som Idrottslyftet erbjuder är det viktigt att ni deltar vid denna informationsträff.

Tid: Måndag den 5 februari kl. 18.00-20.00
Plats: Västmanlands Fotbollförbunds kansli, Ånghammargatan 4, Västerås

Anmälan senast den 29 januari via kansli@vff.se

För eventuella frågor kontakta: Henrik Haraldsson 072-231 66 45 henrik@vff.se