Information från Domarkommittén

Kallelse av domare

I år är det mycket serier som VFF har lag i. Det är viktigt att arrangerande förening, i god tid, kallar domaren/domarteamet till match. Detta för att undvika att det saknas domare till matchen. Det är enkelt att se på domarrapporten i Fogis, om det saknas domare. Observera att vid flertal tillfällen, måste en del domare ta dubbla uppdrag, för att få verksamhet att fungera. VFF DK hoppas att alla respekterar detta. Kalla domare/domartemaet i god tid i fortsättningen.
Mvh VFF DK