Domarkommitttèn bjuder in till utbildningar

Under våren bjuder domarkommittèn in till Grundkurs för Distriktsdomare och en central föreningsdomarutbildning

Grundkurs steg 1 för fotbollsdomare.
Du skall vara född 2001 eller tidigare och förberedd på att vara med och döma i distriktsfotbollen.
Kursen består av en teoridel och en praktikdel och är uppdelad på fem olika tillfällen:
20/3 18-21
29/3 18-21
22/4 9-17
25-27/5 Praktikmatcher under Sharp Cup i Västerås (en eller två dagar beroende på deltagarantal)
7/6 18-21
Anmäl dig till grundutbildning i Fogis och förberedd dig på att närvara på den första obligatoriska träffen måndagen den 20/3 kl. 18.00-21.00 på Västmanlands Fotbollförbund i Idrottens hus, Ånghammargatan 4.
Utbildningen omfattar tre olika delar:
Regelkunskap
Domarteori och praktisk domarträning
Praktikmatcher
OBS Åldersgräns 16 år!
Avgiften för utbildningen är 1800 kr
Kurskostnaden skall betalas före kursstart Bankgiro: 823-0401
Skriv vilken kurs samt ditt namn.
Kallelse utsändes via E-post senast en vecka före kurstillfället.
Västmanlands fotbollförbund, domarkommittén

Central föreningsdomarkurs för fotboll 9 mot 9 /11 mot 11.
Du skall vara född 2003 eller tidigare och förberedd på att vara med och döma i föreningsregi. Du bör därför redan innan kursen ha klart med vilken förening du kommer att döma för.

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment och kommer att hållas i Västerås.
Utbildningen omfattar tre olika delar:
Regelkunskap
Domarteori
Praktisk domarträning
OBS Åldersgräns 14 år!
Avgiften för utbildningen är 500 kr
Kurskostnaden skall betalas före kursstart Bankgiro: 823-0401
Skriv vilken kurs samt ditt namn.

Kallelse utsändes via E-post senast en vecka före kurstillfället.

Västmanlands fotbollförbund, domarkommittén