Ny version av FOGIS torsdag 1 september

(av Mårten Johannesson 2016-09-02 07:53:53)

Följande förbättringar och rättningar är nu driftsatta:

 • Numera finns det en spärr på att ändra personuppgifter såsom "Skyddade personuppgifter" och "uppdatera ej från Spar" för domare och förening.
 • Vid SMS-rapportering är det även möjligt att rapportera halvtidsresultat. Det kan göras på följande sätt; matchnr (h-b) h-b eller matchnr h b (h b). Resultaten inom ( ) är halvtidsresultatet.
 • Resultatrapportering via SMS är endast möjligt samma dag som matchen är och 7 dagar efter matchens datum.
 • Resultatrapportering som uppskjuten match går ej längre att göra via SMS.
 • Nu ska det gå bra att lägga upp Meriter på domare med webläsare Chrome.
 • Vid nyregistrering av spelare måste man nu välja registreringstyp.
 • Nu är det möjligt för domaren att se vilka bestraffningsärenden som domaren är anmälare till. Endast visning av ärenden sker samt status på ärendet.
 • Skapande av ny domartyp fungerar nu även om det har funnits en domartyp "förbundsdomare" tidigare.
 • Resultat kan nu sparas på avslutade tävlingar oavsett om cupavancemang används på tävling eller ej. Det är även möjligt att spara resultat på godkända och arkiverade tävlingar om man inte använder cupavancemang och status backas till "Spel pågår" eller "avslutad".
 • En ny egenskap har tillkommit för Förbundsanvändare och Föreningsanvändare - Endast Liverapportör. Det är dock bara användare som får administrera andra användare som kan sätta flaggan. Om användartypen byts t ex från Förbundsanvändare till Förbundsadministratör rensas flaggan då inga administratörer ska ha flaggan satt. När flaggan är satt dirigeras användaren om till inloggning för Liveklienten där inloggning får göras på nytt.
 • Spelare med strängen "skyddade personuppgifter" som namn kommer inte att visas i publika mallar. Det kommer att stå "Okänd spelare".