10 föräldrabud

Barn- och ungdomsidrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan förälder och barn, ibland sätter önskan att vinna till varje pris käppar i hjulet, vilket skapar stress och frustration, hos både föräldrar och barn - och något som borde ge upphov till glädje blir istället en konfliktskälla.

"Västmanlands Fotbollförbunds 10 föräldrabud" har framtagits till våra fotbollsföreningar f��r att skapa förutsättningar för ett positivt klimat runt fotbollsplanen.

Samla gärna till ett föräldramöte och presentera föräldrabuden och diskutera dem.

Läs mer om SISU Idrottsutbildarna´s utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten...

Kontakta gärna din SISU-konsulent för stöd eller mer information.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan... www.sisuidrottsutbildarna.se/
vastmanland

Ladda ner 10 föräldrabud för utskrift...

VFFs 10 föräldrabud - utskrift hel A4 (PDF-dokument, 255 kB)

VFFs 10 föräldrabud - utskrift 4x2 (A4) (PDF-dokument, 516 kB)