Nytt datum för Idrottslyftsansökan 2017

Idrottslyftet 2017 
Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftsapplikationen görs om inför 2017 och det innebär att vi på distriktet skall gå en utbildning innan den kan öppnas för ansökan från er föreningar.
Nytt datum för ansökan är 1 feb.

Regionala serier ungdom 2017

Medverkande distrikt har kommit fram till att endast genomföra regionala serier för P15 och P17, alltså ingen regional P16 då distriktens bästa lag spelar U16 nationell. Dalarna bjuder in till F17.

Information om Idrottslyftet 2017

Idrottslyftet 2017 
Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt!

Idrottslyftets syfte är att svensk fotboll vill nå så många barn och ungdomar som möjligt, att utveckla verksamheten så att barn och unga stimuleras till ett livslång idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftet 2017-2019 ska rikta sig till utveckling av barn- och ungdomsfotbollen. Vilket lett till att under året 2016 har RF gett uppdrag till Svenska Fotbollförbundet och distrikten att arbeta fram Utvecklingsplaner för sin verksamhet som följer syfte och riktlinjer för Idrottslyftet.
Idrottslyftet 2017 kommer inriktningen vara inom olika områden, Föreningsutveckling, Träning och tävling, Tränare och Ledare och Anläggning.

VFF:s Ordförande har ordet

Inom fotbollen pågår nu en intensiv debatt, inte minst inom barn och ungdomsverksamheten.
I VFF har vi under en tid fokuserat vårt arbete under: Så många som möjligt-Så länge som möjligt- Så bra som möjligt

Västmanlands FF BUK – Barn- & Ungdomskommittén

Passion för fotboll

Så många som möjligt - Så länge som möjligt - Så bra som möjligt.
Västmanlands FF har mot bakgrund av ovan och följande, för svensk fotboll viktiga strategiska mål, öka antalet utövare/fler som spelar, fler som spelar längre och fler utbildade samt ideellt engagerade ledare, skapat en kommitté där stora delar av detta kommer att omfattas.
Vi har valt att kalla den för Barn- & Ungdomskommittén - BUK.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter