Barn- och ungdomsserier 2021 - uppdaterad 3 maj

Länets kommuner har beslutat att enstaka matcher för barn och ungdomar födda 2002 och senare tillåts. Dock endast mellan lag från samma kommun. Detta gör att vi inte kan starta seriespelet förrän tidigast 22-23-maj.
Läs mer här

Uppdaterade Distriktsserier och Corona 4 maj

VFF:s styrelse uppdaterade de beslut som tidigare togs vid ett styrelsemöte igår måndag 3 maj 2021, besluten gäller de tävlingar som genomförs i distriktets regi. Läs uppdateringarna i länken. Det kommer även skickas ut till föreningarna via mail.

Beslut angående distriktsserier 210504

Barn- och ungdomsserier 2021 - uppdaterad 30 april

Folkhälsomyndigheten har, från och med den 28 april, meddelat undantag i sina "föreskrifter och allmänna råd" som innebär en möjlighet för enstaka matcher för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/barn-och-unga-kan-spela-matcher-utomhus/
Västmanlands kommuner, under rådgivning av smittskyddet vid Region Västmanland, har dock inte förändrat "Gemensam inriktning för idrotten i Västmanland" som beslutades den 22 april. Där framgår att idrotten uppmanas "avstå helt från att genomföra matcher för barn födda 2002 och senare"
https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/
gemensaminriktningforidrottenivastmanland

Kommunerna har ett gemensamt beslutsmöte inplanerat måndag den 3 maj och vi har fått starka indikationer på att man då kommer anpassa denna "inriktning" utifrån gällande nationella rekommendationer, och tillåta matcher för barn och ungdomar.

Västmanlands Fotbollförbund ser således goda möjligheter att påbörja seriespelet helgen den 8-9 maj. Dock innebär detta att vi behöver vänta en aning med att lämna definitivt besked om seriestart. Förutsatt att det blir som vi tror och matchspel tillåts i Västmanland, så kommer vi starta seriespelet nästa helg. Vi skickar ut information om det senast på tisdag den 4 maj.

Notera att med utgångspunkt i ovan beskriven situation så är det inte tillåtet med något matchspel i Västmanland helgen den 1-2 maj.

Uppskjutna riksläger för kullen födda 2006

Med anledning av de rådande omständigheterna gällande pandemin kommer de planerade rikslägren för pojkar och flickor skjutas upp. De läger som skulle ha genomförts under vecka 26 och 27 skjuts nu fram till vecka 30 respektive 31.

Nya datum:
Pojkar -06: 26-30 juli
Flickor -06: 1-5 aug

Barn- och ungdomsserier 2021

Ingen av oss vet när det kommer tillåtas matchspel för barn och ungdomar igen. Folkhälsomyndigheten har aviserat att man troligen inte kommer göra några förändringar i rådande restriktioner före den 17 maj. Något definitivt besked finns dock inte.
En konsekvens av detta är att den planerade omgång 1, helgen 1–2 maj, stryks.
Det kommer alltså inte att spelas några matcher första helgen i maj.

Västmanlands Fotbollförbund planerar att hantera informationen fortsättningsvis enligt:
Fredag den 30 april ges besked om helgen 8-9 maj
Fredag den 7 maj ges besked om helgen 15-16 maj
Fredag den 14 maj ges besked om helgen 22-23 maj

Informationen enligt ovan kommer Ni hitta på www.vff.se samt på Facebook.

Uppdatering Distriktsserier och Corona 14 april

VFF:s styrelse uppdaterade de beslut som tidigare togs vid ett styrelsemöte igår onsdag den 14 april 2021, besluten gäller de tävlingar som genomförs i distriktets regi. Läs uppdateringarna i länken. Det kommer även skickas ut till förenigarna via mail.

Beslut angående distriktsserier 210414

Distriktsserier och Corona!

VFF:s styrelse fattade vid ett styrelsemöte igår, onsdag den 17 mars 2021, en rad beslut om de tävlingar som skall genomförs i distriktets regi. Läs vad som beslutades i länken. Beslutet skickas även ut till alla föreningar.

Beslut angående distriktsserier 2021

Distriktslagssamlingar inställda!

Pga av rådande pandemi och de nya restriktionerna som presenterades den 1 mars ser vi ingen möjlighet att bedriva distriktslagsverksamhet enligt ordinarie planering.

Detta innebär att alla praktiska samlingar ställs in tills vidare för F05, F06, P05, P06.

Då riktlinjer/restriktioner snabbt förändras, kan vi i dagsläget inte säga när det finns möjlighet att återuppta den ordinarie distriktslagsverksamheten igen. Men till att börja med ställs mars månads aktiviteter in.

VFF F05 – Kallelse till träningar 14/3 och 24/3

Söndagen den 14/3 och Onsdag den 24/3 startar vi upp distriktsverksamheten 2021 för F05 med två träningar.
Spelare se bifogad lista, följande spelare är kallade.
För tider och mer information, se bifogat dokument, tider.
Spelare bekräftar deltagande genomanmälan till Distriktsförbundskapten Bosse Eriholm.
(bosse.eriholm@hotmail.com, alternativt mobil 070-536 28 28) senast den 6/3.
Vid utebliven eller sen anmälan går kallelse vidare till annan spelare. Reserver kan komma att kallas in vid återbud, även med kort varsel.

Eventuella frågor riktas till Distriktskapten, Bosse Eriholm.

Information rörande distriktslagsverksamhet P06

KLICKA PÅ RUBRIKEN FÖR ATT SE PLANERINGEN

Verksamheten för distriktslagen har varit helt lagda på is sedna hösten 2020 pga pandemin. vi har nu fått nya riktlinjer från SvFF om hur den planerade verksamheten kommer att se ut för P06 under förutsättning att det kommergå att genomföra,osäkerheten är fortfarande stor och vi anpassar planeringen efter rådande omståndigheter. Med de nya riktlinjerna, samt att verksamheten förskjutits, kommer vi att behöva ändra i det planerade uppglägget med öppna matchläger. De öppna matchlägren kommer ersättas av internmatcher för selekterade spelare i länet. Selekteringen görs i samarbete med föreningarna för att på bästa möjliga sätt låta alla föreningar få möjlighet att nominera spelare som ligger långt fram i sin utveckling inom fotboll. Då det är få samlingar inom länet och vi inom en snar framtid måste presentera den selekterade truppen från Västmanland, kommer det vara många spelare som endast får en samling med distriktslaget. Vi hoppas på överseende med att verksamheten blir fokuserad runt selektering med få samlingar under rådande läge.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter