NY HEMSIDA VFF!

På måndag den 14 juni kommer det vara release för Västmanlands Fotbollsförbunds nya hemsida. Någon gång under förmiddagen när SvFF gjort klart bytet fråm gamla till nya kommer allt vara igång. Här under är adressen till nya sidan:

https://vastmanland.svenskfotboll.se

Mvh Kansliet

Lättnader i restriktioner från den 1 juni

Från och med den 1 juni införs ett antal lättnader i coronarestriktionerna. Detta ger oss bland annat möjligheten att starta seriespelet för barn och ungdomar samt att tillåta träningsmatcher för vuxna "icke yrksesutövande" spelare.
Läs mer om vad det innebär för fotbollen i Västmanland här

Regionala restriktioner förlängs

De regionala restriktioner som endast tillåter enstaka matcher inom den egna kommunen för barn och ungdomar födda 2002 och senare är nu förlängda till den 31 maj. En konsekvens av det är att vi inte kan starta några seriespel förrän tidigast första helgen i juni.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/okadsmittspridningivastmanland-rekommendationernaforlangs

Uppdatering Distriktsserier och Corona 10 maj

VFF:s styrelse har enhälligt beslutat att distriktets seniorserier skjuts upp till augusti och avgörs genom enkelmöten. Vi har fått starka signaler om att föreningarna önskar en viss framförhållning och ser inte någon möjlighet att genomföra serierna med dubbelmöten. Så snart matchspel för seniorer tillåts så finns det möjlighet att genomföra träningsmatcher och på så sätt förbereda sig för ett seriespel under hösten.

Beslut angående distriktsserier 2021

Barn- och ungdomsserier 2021 - uppdaterad 3 maj

Länets kommuner har beslutat att enstaka matcher för barn och ungdomar födda 2002 och senare tillåts. Dock endast mellan lag från samma kommun. Detta gör att vi inte kan starta seriespelet förrän tidigast 22-23-maj.
Läs mer här

Uppdaterade Distriktsserier och Corona 4 maj

VFF:s styrelse uppdaterade de beslut som tidigare togs vid ett styrelsemöte igår måndag 3 maj 2021, besluten gäller de tävlingar som genomförs i distriktets regi. Läs uppdateringarna i länken. Det kommer även skickas ut till föreningarna via mail.

Beslut angående distriktsserier 210504

Barn- och ungdomsserier 2021 - uppdaterad 30 april

Folkhälsomyndigheten har, från och med den 28 april, meddelat undantag i sina "föreskrifter och allmänna råd" som innebär en möjlighet för enstaka matcher för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/barn-och-unga-kan-spela-matcher-utomhus/
Västmanlands kommuner, under rådgivning av smittskyddet vid Region Västmanland, har dock inte förändrat "Gemensam inriktning för idrotten i Västmanland" som beslutades den 22 april. Där framgår att idrotten uppmanas "avstå helt från att genomföra matcher för barn födda 2002 och senare"
https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/
gemensaminriktningforidrottenivastmanland

Kommunerna har ett gemensamt beslutsmöte inplanerat måndag den 3 maj och vi har fått starka indikationer på att man då kommer anpassa denna "inriktning" utifrån gällande nationella rekommendationer, och tillåta matcher för barn och ungdomar.

Västmanlands Fotbollförbund ser således goda möjligheter att påbörja seriespelet helgen den 8-9 maj. Dock innebär detta att vi behöver vänta en aning med att lämna definitivt besked om seriestart. Förutsatt att det blir som vi tror och matchspel tillåts i Västmanland, så kommer vi starta seriespelet nästa helg. Vi skickar ut information om det senast på tisdag den 4 maj.

Notera att med utgångspunkt i ovan beskriven situation så är det inte tillåtet med något matchspel i Västmanland helgen den 1-2 maj.

Uppskjutna riksläger för kullen födda 2006

Med anledning av de rådande omständigheterna gällande pandemin kommer de planerade rikslägren för pojkar och flickor skjutas upp. De läger som skulle ha genomförts under vecka 26 och 27 skjuts nu fram till vecka 30 respektive 31.

Nya datum:
Pojkar -06: 26-30 juli
Flickor -06: 1-5 aug

Barn- och ungdomsserier 2021

Ingen av oss vet när det kommer tillåtas matchspel för barn och ungdomar igen. Folkhälsomyndigheten har aviserat att man troligen inte kommer göra några förändringar i rådande restriktioner före den 17 maj. Något definitivt besked finns dock inte.
En konsekvens av detta är att den planerade omgång 1, helgen 1–2 maj, stryks.
Det kommer alltså inte att spelas några matcher första helgen i maj.

Västmanlands Fotbollförbund planerar att hantera informationen fortsättningsvis enligt:
Fredag den 30 april ges besked om helgen 8-9 maj
Fredag den 7 maj ges besked om helgen 15-16 maj
Fredag den 14 maj ges besked om helgen 22-23 maj

Informationen enligt ovan kommer Ni hitta på www.vff.se samt på Facebook.

Uppdatering Distriktsserier och Corona 14 april

VFF:s styrelse uppdaterade de beslut som tidigare togs vid ett styrelsemöte igår onsdag den 14 april 2021, besluten gäller de tävlingar som genomförs i distriktets regi. Läs uppdateringarna i länken. Det kommer även skickas ut till förenigarna via mail.

Beslut angående distriktsserier 210414

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter